Adverteren

Op de site Jackhussell.nl is het mogelijk voor particulieren en bedrijven te adverteren. Hierin worden verschillende formaten en mogelijkheden geboden. Tevens is er keuze in contractduur.
Kortingen worden vermeld in het overzicht. Betalingen geschieden volgens de gegeven gegevens en algemenen voorwaarden elders op deze site. Vervaardigen van de advertentie wordt niet
gedaan door de Site beheerder of Neko Site Management dan wel medewerkers van JackHussell.nl. Slechts de daadwerkelijk fysieke plaatsing van de advertentie wordt door deze personen geregeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
info@jackhussell.nl

 

Mogelijkheden Formaat Aantal Prijs   Contractduur Tarief
Provincielink arial 10; max 35 posities max. 135 0.50      
Banner max. 300 x 65 pixels max. 2 5.00   Maand normaal tarief
Link arial 10; max 35 posities max. 135 1.00   Kwartaal 3 x normaal tarief - 10%
Kwart Pagina max. 370 x 370 pixels max. 4* 5.00   Half Jaar 6 x normaal tarief - 15%
Halve Pagina max. 370 x 740 pixels max. 2* 10.00   Jaar 12 x normaal tarief - 25%
Hele Pagina max. 740 x 740 pixels max. 1* 20.00   Voorkeurspositie** berekend tarief x 1.5

*  slecht 1 pagina beschikbaar (740 x 740 pixels); first ordered first served policy
** nvt bij hele pagina

Bijzonderheden / voorwaarden
Banner wordt op de gehele site zichtbaar gehouden.
Geen andere mogelijkheden zoals CPM, Views etc.
Prijzen zijn ex btw en geldig in 2010.
Bij tussentijdse wisseling van advertentie wordt 1 extra maandbedrag in rekening gebracht.
Betalingen geschieden voorafgaand aan het adverteren.
Plaatjes en Banner dienen kant en klaar aangeleverd te worden. En te voldoen aan de algemene mediawet.
Site beheerder behoud het recht een advertentie te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Overige algemene voorwaarden zijn van toepassing en na te lezen op deze site onder hoofdstuk Colofon / Algemene Voorwaarden.
Overige voorwaarden voor betalingen zijn van toepassing en na te lezen op deze site onder hoofdstuk Bankgegevens Betalingen.
Algemene Auteurswet is van toepassing. Algemene Burgerlijke Wet is van toepassing.

Copyright Neko Site Management | JackHussell.nl

   
 

IDEEN / FOTO'S | CONTACT | INFORMATIE / DISCLAIMER | ADVERTEREN | STATISTIEKEN | REKENING | COLOFON / ALGEMENE VOORWAARDEN